Podzielili się Światłem Pokoju ze starostą

Do starostwa powiatowego w Wodzisławiu Śląskim trafiło Betlejemskie Światełko Niepodległości. Przynieśli je harcerze z 99. Drużyny Harcerskiej “Dzikusy” z Wodzisławia.

Od ponad 30 lat harcerze i skauci z całej Europy kontynuują tradycję przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju, pochodzącego od wiecznego ognia w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. W dotychczasowej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, mimo zmieniających się warunków politycznych czy społecznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.