Możesz otrzymać zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej

Od dziś (20.12) do 9 stycznia do szkół wróciła nauka zdalna. Za ten okres przysługuje rodzicom i opiekunom dodatkowy zasiłek opiekuńczy. -Zasiłek opiekuńczy można otrzymać na opiekę nad dzieckiem poniżej 8 lat oraz nad starszym dzieckiem, jeśli ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności –wyjaśnia Beata Kopczyńska z ZUS w Rybniku.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień opieki, również za dni ustawowo wolne od pracy.