Rybniccy harcerze mają swoją stanicę

foto: W.Troszka

W Rybniku oficjalnie oddano do użytku nową siedzibę Stanicę 6. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej.

Stanęła ona nad Zalewem Rybnickim, a jej budową finansowania była w ramach miejskiej edycji Budżetu Obywatelskiego z 2018 roku. Dzięki temu harcerze zyskali własną bazę, w której mogą nie tylko przygotowywać się do wypłynięcia na wody akwenu, ale też prowadzić zajęcia i warsztaty. Budowa stanicy pochłonęła okrągły milion złotych.

Stanica 6. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej, dzięki przebudowie zrealizowanej w ramach ogólnomiejskiego budżetu obywatelskiego 2018, to dzisiaj obiekt, który pozwoli na komfortową organizację letnich obozów żeglarskich dla dzieci i młodzieży, imprez sportowych oraz cotygodniowych zajęć.

Budowa budynku stanicy żeglarskiej zrealizowana została w konstrukcji stalowej szkieletowej, z zachowaniem modułów wymiarowych „kontenerów morskich”. Obiekt ma dwie kondygnacje. Na parterze ulokowano strefę komunikacyjną z klatką schodową, pomieszczenie do wypoczynku, sanitariaty z natryskami (damskie i męskie) oraz sanitariat dla osób niepełnosprawnych, aneks kuchenny, pomieszczenie socjalne i porządkowe, magazynki i pomieszczenie gospodarcze. Na piętrze znajduje się sala spotkań z zapleczem, pomieszczenie do wypoczynku oraz strefa komunikacyjna. Powierzchnia użytkowa wynosi 300 m2.

Warta milion złotych inwestycja napotkała na swojej drodze szereg problemów. Po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej konieczne okazało się okrojenie zakresu przedsięwzięcia z uwagi na przekroczenie progu finansowego dla projektów ogólnomiejskich. Kłopoty pojawiły się także na etapie wyboru wykonawcy inwestycji – pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na fakt, że cena jedynej złożonej oferty przekroczyła kwotę, którą Miasto przeznaczyło na sfinansowanie zamówienia. Trudności nie zabrakło też podczas realizacji przedsięwzięcia – opóźnienia spowodowała m.in. konieczność doprojektowania elementów wzmacniających i usztywniających konstrukcji stalowej obiektu w oparciu o projekt zamienny. Z uwagi na pandemię i konieczność uzupełnienia dokumentacji wydłużyły się też kwestie związane z uzyskaniem dla obiektu pozwolenia na użytkowanie.

Koszt realizacji inwestycji to 985 921,50zł. Składa się na to:

•    Dokumentacja: 39 500 zł
•    Umowa podstawowa (GRANI-TEC): 869 610 zł
•    Budowa przyłącza wodociągowego: 10 393,50 zł
•    Budowa przyłącza światłowodowego: 19 747,99 zł
•    Budowa przyłącza energetycznego: 4 243,01 zł
•    Wycinka drzew: 12 636 zł
•    Nasadzenia drzew:  28 080 zł
•    Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza: 1 600 zł
•    Opłata sanitarna: 111 zł

Prace wokół stanicy wykonywali także w ramach swoich bieżących obowiązków pracownicy Rybnickich Służb Komunalnych.