Jeszcze więcej kamer w Głogówku

Sprawcy zniszczeń, wykroczeń czy przestępstw w Głogówku nie będą już bezkarni. W sąsiedztwie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – tam gdzie dochodziło najczęściej do aktów wandalizmu, prób kradzieży i spożywania alkoholu zawisło siedem kamer. O szczegółach mówi burmistrz Piotr Bujak.

Kamery kosztowały 17 tys. zł. Ich zakup i montaż był możliwy w ramach modernizacji MGOK-u, finansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Głogówek pozyskała na te prace 2 mln zł.