Opolscy emeryci i renciści dostaną deklaracje podatkowe

Około 270 tys. osób, głównie emerytów i rencistów z województwa opolskiego otrzyma wkrótce list z deklaracją podatkową PIT za poprzedni rok. ZUS rozpoczął właśnie wielką akcję wysyłkową. Wiadomość otrzyma każdy, kto w 2020 r. choć raz pobrał świadczenie. Mówi Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Emeryci i renciści z Opolszczyzny, którzy oprócz świadczeń z ZUS nie mieli w ubiegłym roku innych dochodów, nie muszą się martwić o rozliczenie podatkowe.

Oprócz nich, odbiorcami formularzy będą osoby, które w ostatnich 12 miesiącach pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

W tym roku istotna zmiana

W tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego. Jeśli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36. Świadczeniobiorcy, którzy chcą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które powinni złożyć do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2021 r.

Co i komu wyśle ZUS

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia z ZUS (zasiłki chorobowe, macierzyńskie) oraz tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. Deklarację otrzymają m.in. osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów
z małżonkiem albo złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej.

PIT-11 otrzymają osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody, w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, jeśli zasądzona (ustalona) kwota alimentów przewyższa 700 zł (PIT-11 nie otrzymają dzieci, które nie ukończyły 25 lat oraz dzieci niezależnie od wieku, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz takich dzieci są wolne od podatku dochodowego).

Charytatywne 1 procent

Emeryci lub renciści, którzy chcą przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) mają taką możliwość. Jeśli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie muszą nic robić. Urząd skarbowy zrobi to za nich za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Jeżeli świadczeniobiorcy zmienili plany i chcą przeznaczyć 1 proc. podatku na rzecz innej organizacji niż wcześniej, to powinni wypełnić druk PIT-OP i przekazać do swojego urzędu skarbowego.