Zmiany w Zarządzie RAFAKO S.A. w restrukturyzacji

Na stanowisko Prezesa Zarządu RAFAKO, Rada Nadzorcza powołała z dniem 22 stycznia dotychczasowego Wiceprezesa, Radosława Domagalskiego – Łabędziego. W skład Zarządu wszedł również, oddelegowany z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu, Maciej Stańczuk. W Zarządzie pozostaje Wiceprezes Jarosław Pietrzyk. Dokonane zmiany są związane z rozpoczęciem kolejnego, bardzo istotnego etapu realizacji procesu dotyczącego pozyskania inwestora strategicznego dla Spółki. To w najbliższym okresie priorytetowy proces, którego realizacja, we współpracy z dotychczasowym największym akcjonariuszem RAFAKO i wybranym wspólnym doradcą, jest kluczowa dla przyszłości RAFAKO.

Z dniem 22 stycznia stanowisko Prezesa Zarządu obejmie Radosław Domagalski – Łabędzki, którego zadaniem będzie, między innymi, odbudowanie zaufania do Spółki oraz relacji z kluczowymi kontrahentami. Oddelegowany z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Maciej Stańczuk odpowiadał będzie za proces pozyskania inwestora strategicznego.

Wiceprezes Jarosław Pietrzyk – jak dotychczas – będzie odpowiedzialny za obszar związany z realizacją kontraktów. Odwołana została Wiceprezes Ewa Porzucek. Z zasiadania w Zarządzie rezygnację złożył pełniący funkcję Prezesa Zarządu Mariusz Zawisza. Zarząd będzie funkcjonował w trzyosobowym składzie. Dwa najbardziej kluczowe zadania w perspektywie kilku ostatnich miesięcy udało się RAFAKO zrealizować z sukcesem. W listopadzie 2020 r. dokonano odbioru i przekazano do eksploatacji blok energetyczny o mocy 910 MW w Jaworznie. W styczniu br. Sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu z wierzycielami w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które aktualnie oczekuje na uprawomocnienie się. Te dwa pozytywne zdarzenia pozwalają zintensyfikować proces związany z pozyskaniem inwestora strategicznego dla Spółki, w ramach zastąpienia dotychczasowego największego akcjonariusza, PBG S.A. w restrukturyzacji, posiadającego pakiet ponad 33% akcji RAFAKO.

W imieniu Rady Nadzorczej Spółki chciałabym podziękować Panu Mariuszowi Zawiszy za podjęcie się trudnego zadania związanego z procesem restrukturyzacji Spółki i doprowadzenie z sukcesem do zawarcia układu z wierzycielami. To był bardzo ważny etap, pozwalający przejść do kolejnego kroku – pozyskania inwestora dla RAFAKO – powiedział Piotr Zimmerman, Przewodniczący Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w restrukturyzacji.