W drogę z PKS-em. Nowa umowa podpisana

Burmistrz Głogówka Piotr Bujak zawarł z PKS Głubczyce odrębną umowę na dowozy pasażerskie na terenie gminy. Dzięki temu jej mieszkańcy będą mieli zapewniony swobodny transport na osi Kędzierzyn-Koźle – Prudnik. To zlecenie jest warte ok. 100 tys. zł.

Kolejnym krokiem ma być powołanie związku powiatowo-gminnego, który zajmie się organizacją transportu zbiorowego w powiatach głubczyckim i prudnickim. Zainteresowani samorządowcy wolę jego powołania wyrazili podczas zeszłorocznego spotkania w Głogówku. Burmistrz Piotr Bujak był ogromnym zwolennikiem tego rozwiązania, zwłaszcza że w skali powiatu gmina płaci za dowozy najwięcej.

Głogówek jest udziałowcem PKS Głubczyce, jak inne samorządy z powiatów głubczyckiego i prudnickiego. To właśnie ten Pekaes miałby zorganizować pasażerską komunikację publiczną na południu Opolszczyzny na wzór swojego odpowiednika ze Strzelec Opolskich, działającego w tamtejszym powiecie.

Związek celowy będzie uzgadniał z PKS Głubczyce wszelkie kwestie dotyczące rozkładu jazdy i linii transportu zbiorowego, jednakowo traktując wszystkie należące do niego samorządy. Prace organizacyjne są właśnie finalizowane przez powiat prudnicki.