Zintegrowany System Kwalifikacji w zdzieszowickiej szkole

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach podjął się kolejnej inicjatywy, aby stworzyć swoim absolwentom jak najlepsze warunki do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy. W krapkowickim starostwie zawarto wczoraj porozumienie z firmą Multiserwis, aby wprowadzać uczniów w Zintegrowany System Kwalifikacji. 

Rynek szkoleń i kursów jest ogromny, ale nie każdy certyfikat i dyplom ma taką samą wartości. Właśnie, dlatego powstał Zintegrowany System Kwalifikacji, który z jednej strony ma ujednolicić nazewnictwo, z drugiej dawać miarodajny obraz tego, jakie umiejętności powinna ma osoba kończąca tak czy inny kurs.  

– mówi prezes zarządu Multiserwis Michał Lewicki. Dla nas to kolejny element układanki, której celem jest stworzenie jak najlepszych warunków dla naszych uczniów – tłumaczy dyrektor szkoły w Zdzieszowicach Małgorzata Nogalska.

Warto zaznaczyć, że placówka jest jedną z pierwszych w regionie, która podjęła się działań edukacyjnych w zakresie ZSK i doskonale wpisuje się w oczekiwanie, że szkoła ma nie tylko uczyć, ale też wskazywać drogę rozwoju.