Krzanowice: Kolejne gospodarstwa zostaną podłączone do sieci sanitarnej

Ubiegłoroczny wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krzanowicach do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę kolejnego etapu sieci kanalizacji sanitarnej z pozytywną opinią. – Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy, a wiosną przyszłego roku ruszą prace budowlane – informuje burmistrz Andrzej Strzedula.

Całkowita wartość projektu zamyka się w kwocie ponad 2,7 mln złotych.

Zakończenie prac zaplanowano w styczniu 2022 roku.