ZUS wyrówna nadpłatę składek

Płatnicy zwolnieni z opłacania składek, którzy nadpłacili bądź opłacili składki do ZUS za kwiecień i maj będą uprawnieni do ich zwrotu lub zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań. Przepisy w tej sprawie wejdą w życie 20 września. Nowelizacja odpowiada na postulaty przedsiębiorców i została rekomendowana przez ZUS. Skorzysta na tym około 800 tys. firm.  Mówi Beata Kopczyńska z ZUS w  Rybniku.

Po zmianie przepisów nie należy składać do ZUS wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy. ZUS zrobi to z urzędu po 20 września.

ZUS zrealizował ponad 6,5 mln wniosków i udzielił wsparcia w różnych formach na około 25 mld zł. Wypłata świadczeń w ramach tarczy nie wpłynęła negatywnie na kondycje finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jest ona obecnie bezpieczna i stabilna.