Zasłużony oficer został uroczyście pożegnany

W środę 24 lutego w Komendzie Powiatowej PSP w Oleśnie odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne młodszego brygadiera Ireneusza Leńca, zastępcę dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Oleśnie.

Mł. bryg. Ireneusz Leniec służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Oleśnie rozpoczął 1 lutego 1990 r., a osiemnaście lat później został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Oleśnie.

To bardzo zasłużony oficer w oleskiej jednostce. Uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach, manewrach i zawodach sportowo-pożarniczych. Osobistym zaangażowaniem oraz ofiarnością i odwagą wykazał się w czasie dowodzenia trudnymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi.

Młodszy brygadier angażował się również w działalność społeczną, a swoje doświadczenie przekazywał podczas szkoleń strażaków i ochotników.