Wracają połączenia z Kuźni i Nędzy do szpitala w Raciborzu

Powiat Raciborski przywraca od 1 marca br. bezpośrednie połączenia autobusowe z Kuźni Raciborskiej i Nędzy do szpitala przy ul. Gamowskiej w Raciborzu. Wydłużenie kursów bez zwiększania dofinansowania Gmin i Powiatu było możliwe dzięki likwidacji dwóch kursów popołudniowych, cieszących się najmniejszym zainteresowaniem pasażerów. Samorządy uzgodniły, że zaoszczędzone w ten sposób środki zostaną przeznaczone na wydłużenie linii połączenia ze szpitalem. W godzinach porannych o 6:55 i 8:00 kursy będą się rozpoczynały z przystanku przy ul. Kolejowej w Kuźni Raciborskiej a zakończą się przy ul. Gamowskiej w Raciborzu. Kursy powrotne spod raciborskiego szpitala o godzinie 11:05 i 13:25 zakończą się przy ul. Kolejowej w Kuźni Raciborskiej.

Zmiana podyktowana jest licznymi prośbami mieszkańców, które Powiat jako organizator transportu powiatowo-gminnego uwzględnił. Mimo braku dodatkowych środków na zwiększenie finansowania komunikacji powiatowo-gminnej, samorządy doszły do porozumienia. Korekta rozkładów jazdy spotkała się również z akceptacją Gminy Nędza.

Zlikwidowane zostaną kursy z Rud do Raciborza o godzinie 16:43 i 18:53. Korzysta z nich niewielka liczba pasażerów przez co są całkowicie nierentowne. Mimo likwidacji mieszkańcy Rud nie zostaną całkowicie pozbawieni połączenia z Raciborzem w godzinach popołudniowych. Powstałą lukę wypełni uruchamiane od 1 marca br. kursy przyspieszone z Katowic.