Jeśli dorabiałeś do emerytury rozlicz się ZUS

Dorabiałeś w ubiegłym roku do wcześniejszej emerytury lub do renty? Jeśli tak to do końca lutego jest czas, żeby powiadomić ZUS o dodatkowych przychodach. Osoby pobierające wcześniejsze emerytury oraz renciści zawsze powinni pamiętać o ograniczeniach w dorabianiu. Jeśli przekroczą limit dodatkowych przychodów, ZUS musi ich świadczenie okresowo zmniejszyć lub zawiesić jego wypłatę. Mówi Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Graniczne kwoty przychodu za ubiegły rok to 40 638,30 zł (kwota równa 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, średnia z 2019 r.) oraz 75 470, 60 zł (kwota równa 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, średnia z 2019 r.). Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny mogą dorabiać bez ograniczeń. Limit nie obowiązuje też niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń.