W Wodzisławiu Śl. ruszyła kwalifikacja wojskowa

W powiecie wodzisławskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 27 kwietnia. Przed komisją lekarską stanie łącznie 794 młodych ludzi.

W tym roku do stawienia się przed komisją zostali zobligowani przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2001 roku. Obowiązek ten dotyczy również mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynności służby wojskowej. Przed komisją powinny stawić się także kobiety urodzone w latach 1996-2001, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub też uzyskają je w związku z kierunkiem studiów.

Wezwania do stawienia się przed komisją przesyłane są imiennie. W powiecie wodzisławskim zgłoszeniu podlega 701 mężczyzn rocznika 2001, 72 mężczyzn roczników starszych, 19 kobiet, 3 ochotniczki r. 2000. Razem 772 mężczyzn i 22 kobiety. Powiatowa Komisja Lekarska dziennie przyjmuje 33 osoby. Pracować będzie od poniedziałku do środy przez 24 dni robocze, w godz. od 9.00 do 17.00.

Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej powinny ze sobą zabrać: dowód osobisty lub inny dokument powalający na ustalenie tożsamości, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwo ukończenia szkoły, posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, jeżeli się leczą.