Wpadnij na pomysł i złóż wniosek

Wkrótce rozpocznie się nabór projektów w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego miasta Racibórz. Po raz kolejny mieszkańcy miasta będą mogli zadecydować na co wydana zostanie część pieniędzy z raciborskiego budżetu. Corocznie na realizację budżetu obywatelskiego z budżetu miasta wydzielane jest 1,5 mln zł. W  rozdysponowaniu tej kwoty decydują wyłącznie Raciborzanie.

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet obywatelski to mechanizm partycypacyjny, w ramach którego mieszkańcy miasta mają prawo zgłaszać projekty zadań do realizacji z wydzielonej części budżetu, a następnie wybierać w trybie głosowania te projekty, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji.

Podstawowe regulacje związane z budżetem obywatelskim określone zostały w ustawie o samorządzie gminnym (art. 5a), która mówi, że Budżet Obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, a zasady i wymagania co do realizacji zadań publicznych w ramach budżetu obywatelskiego określa Rada Miasta w drodze uchwały.

Budżet obywatelski powstał w Raciborzu w 2015 roku i od początku miał na celu zaangażowanie mieszkańców Raciborza w sprawy miasta. Każdy pełnoletni mieszkaniec (który ukończył 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych) może w ramach tej procedury zgłosić swój pomysł do realizacji, a co za tym idzie mieć realny wpływ nie tylko na wydatki budżetowe, ale przede wszystkim na to co się w jego mieście dzieje.