Nabór wystartował. Można otrzymać nawet 100 tys. euro

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po raz jedenasty uruchomiła nabór wniosków o dofinasowanie na tworzenie grup producentów i organizacji producentów.

Pomoc skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 1 czerwca 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Wnioski można składać do 17 czerwca 2022 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź przez upoważnioną osobę do placówki Agencji, złożyć elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP bądź przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.