Trwa scalanie gruntów w powiecie

W powiecie raciborskim trwa scalanie gruntów rolnych – dla rolników ma to znaczenie zarówno jeśli chodzi o granice należących do nich pól, jak i o budowę dróg transportu rolnego. Obecnie prace trwają w gminach Pietrowice Wielkie i Krzyżanowice – mówi starosta raciborski Grzegorz Swoboda.

W tym roku planowanie jest jeszcze przeprowadzenie scalań gruntów w kilku sołectwach na terenie powiatu.