Czy zatrudniając studenta trzeba opłacać składki w ZUS?

Trzeba dorobić – takie plany na wakacje ma wielu opolskich studentów po zakończeniu roku akademickiego. Czy zatrudnienie studenta do prac sezonowych, to dla firmy korzyść czy obciążenie? – Najczęściej stosowaną formą zatrudnienia przy angażowaniu studentów jest umowa zlecenie, ewentualnie umowa o dzieło. To ewidentna korzyść dla przedsiębiorcy, bo za studenta, który nie ukończył 26 lat, a ma umowę zlecenie, nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne – mówi Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Zwolnienie ze składek dotyczy osób, które mają status studenta, a ten przysługuje od dnia przyjęcia w poczet studentów do dnia złożenia egzaminu dyplomowego bądź skreślenia z listy studentów.

Na zwolnienie z opłacania składek nie ma wpływu obywatelstwo, narodowość oraz kraj w którym student się uczy. Zwolniony z opłacania składek od umowy   zlecenia jest na przykład Ukrainiec, który studiuje w Opolu, a także Polak studiujący w Berlinie czy Pradze. Oczywiście tylko do ukończenia 26 roku życia.

Jeśli student – bez względu na wiek – podpisze z pracodawcą umowę o pracę, to wtedy obowiązkowe jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Podobnie jest ze składką na ubezpieczenie zdrowotne. Zatrudniający,  w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy powinien zgłosić ten fakt do ZUS. Co ważne, umowa o pracę gwarantuje dodatkowe przywileje, jak prawo do urlopu czy wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.