Rybnik społecznie odpowiedzialny


Miasto Rybnik znalazło się w gronie samorządów certyfikowanych w konkursie MRiPS Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020, w kategorii Społecznie Odpowiedzialny Samorząd. Konkurs Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 miał na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.

W jednej z pięciu konkursowych kategorii wyróżniane są samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. Rybnik znalazł się na piątym miejscu w kategorii Społecznie odpowiedzialny samorząd, tuż za miastem Częstochowa.  

W konkursie oceniana była m.in. ogólna kondycja sektora ekonomii społecznej na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, a także wcześniejsze wyróżnienia/nagrody/certyfikaty jakości dedykowane samorządom w obszarze związanym z ekonomią społeczną. Pod uwagę brano również bezpośrednie działania wspierające rozwój ekonomii społecznej oraz działania związane z aktywizowaniem społeczności lokalnych.