Województwo Opolskie ma budżet

Ponad 537 milionów złotych po stronie dochodów i 570 milionów po stronie wydatków, z czego na inwestycje niemal 139 milionów złotych – to liczby budżetu województwa opolskiego na rok 2021. Radni przyjęli go podczas grudniowej sesji sejmiku. Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego.

W przyszłorocznym budżecie planowane jest zmniejszenie zadłużenia Województwa o o 23,6%.  Spadnie ono z kwoty 80 mln  zł na koniec 2020 r. do kwoty 61 150 mln zł na koniec 2021 r. Spłatę długu, mimo planowanego deficytu budżetowego, umożliwią wolne środki z lat ubiegłych.

Przyszły rok będzie pierwszym, w którym zostaną wypłacone stypendia dla studentów w zawodach medycznych. Na ten cel  przeznaczono ponad 1,8 mln zł. Ruszy także realizacja Europejskiego Budżetu Obywatelskiego oraz kontynuowane będą Marszałkowski Budżet Obywatelski i Marszałkowska Inicjatywa Sołecka.