Mieszkańcy zadecydują czy chcą nazwać skwer

Stowarzyszenie „Kuźnia Przyszłości” złożyło wniosek do burmistrza Kuźni Raciborskiej o nazwanie skweru u zbiegu ulic Słowackiego i Powstańców, po zakończeniu remontu, imieniem Jana Pawła II. – Wniosek ten został poparty jednogłośnie przez radnych gminnych – tłumaczy Paweł Macha, burmistrz gminy.

Nadanie nazwy skwerowi na terenie miasta to inicjatywa Ilony Wróbel, która jest członkiem Stowarzyszenia „Kuźnia Przyszłości”.