Przedsiębiorcy z Raciborza zwolnieni z koncesji na alkohol

Radni Miasta Racibórz jednogłośnie poparli inicjatywę prezydenta przyjmując projekt uchwały zwalniającej branżę gastronomiczno-hotelarską z opłaty za koncesję alkoholową za rok 2021. Z inicjatywą udzielenia wsparcia przedsiębiorcom wyszedł wiceprezydent Dawid Wacławczyk w  reakcji na podpisaną w styczniu przez prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelę ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ustawa ta dała samorządom podstawę prawną do wprowadzania podobnych uchwał.

Zgodnie z zapisami przyjętej 24 lutego przez Radę Miasta uchwały:
•    zwalnia się przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Miasta Racibórz z opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
•    zwraca się 2/3 opłaty wniesionej przez przedsiębiorców jednorazowo za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Część przedsiębiorców opłaciło koncesję jednorazowo za cały rok z góry. Pozostali zdecydowali się na płatność w 3 ratach – z czego pierwszą wnieśli już w styczniu. Aby wszystkich przedsiębiorców branży gastronomiczno-hotelarskiej potraktować równo, zdecydowaliśmy o zwrocie 2/3 opłaty rocznej i zwolnieniu pozostałych podmiotów z dwóch kolejnych rat za 2021 rok. Dla Miasta ta decyzja oznacza zmniejszenie wpływów o 80 tys. zł w skali roku. Dla przedsiębiorców to wsparcie, którego w tym trudnym dla nich czasie w sposób szczególny im potrzeba – argumentuje pomysłodawca wiceprezydent Dawid Wacławczyk. Ze zwolnienia z opłaty za koncesję skorzysta kilkudziesięciu raciborskich przedsiębiorców.