Ponad 400 milionów złotych z opolskiego ZUS

Wsparcie dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilno-prawne w ramach Tarczy Antykryzysowej ma już 7 odsłon. Opolski ZUS od kwietnia ubiegłego roku, umorzył przedsiębiorcom z województwa opolskiego składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę ponad 310 milionów złotych. Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Realnie, z tej pomocy skorzystało 38,5 tysiąca płatników składek  z regionu. Do tej pory, w skali całego kraju ZUS umorzył pracodawcom, przedsiębiorstwom i osobom pracującym na własny rachunek, aż 13 miliardów 792 miliony złotych.

108 milionów zł postojowego

Abolicji składkowa to nie jedyny program, który ZUS realizuje niemal od początku ogłoszenia stanu epidemicznego. Pakiet regulacji prawnych i rozwiązań finansowych w ramach tarczy antykryzysowej przewiduje ponadto świadczenia postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą
(RSP-D), dla umów zleceń, agencyjnych a nawet umów o dzieło (RSP-C), wnioski o dodatkowe świadczenia postojowe (RSP-DB, RSP-DD) oraz kontynuację tych świadczeń.

W całym kraju z tytułu świadczeń postojowych ZUS wypłacił na razie ponad 5 miliardów  641 milionów złotych. Jak pod względem wypada Opolszczyzna? W regionie beneficjentami postojowego było 23,8 tys. osób prowadzących działalność gospodarczą i niemal 5,7 tys. osób wykonujących umowy cywilno-prawne.

– Wartość świadczeń postojowych, które wypłaciliśmy dotychczas we wszystkich tarczach to 108,5 miliona złotych. Podobnie jak w przypadku umorzenia składek, znakomitą większość, bo ponad 103 miliony złotych wypłaciliśmy na wnioski podczas realizacji tarcz 1-4. Aż 91 procent wniosków, które wpłynęły do opolskiego ZUS zostały rozpatrzone pozytywnie, a zainteresowani na bieżąco otrzymywali świadczenie na konta bankoweSebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w województwie opolskim.

O świadczenie postojowe można wystąpić nawet do trzech miesięcy po ustaniu stanu epidemii. Jednak data złożenia wniosku ma wpływ na to, które miesiące należy wziąć pod uwagę przy ocenie spadku przychodu.