Mieszkańcy regionu wybrali nowoczesną pracownię elektrofizjologii i ablacji

Znane są wyniki głosowania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim. Do realizacji w przyszłym roku mieszkańcy regionu wybrali między innymi projekt z terenu Rybnika. Chodzi o projekt „Nowoczesna Pracownia elektrofizjologii i ablacji – zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych procedur z zakresu kardiologii inwazyjnej w zakresie elektrofizjologii i ablacji w Oddziale Kardiologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku.

Korzyści z realizacji skierowane są do populacji najbardziej zagrożonej występowaniem migotania przedsionków – obszar całego Rybnickiego Okręgu Węglowego (ROW), obejmując około 488 tysięcy osób w powiatach: Rybnika, Jastrzębia Zdroju, Raciborza, Wodzisławia Śląskiego, Czerwionki-Leszczyn, Rydułtów, Radlina oraz Pszowa. Zadanie polegać ma na zakupie systemu rejestracji parametrów elektrofizjologicznych wraz z stymulatorem elektrofizjologicznym. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę jakości i długości życia oraz dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w tym skrócenie oczekiwania na zabiegi kardiologiczne – czytamy w opisie projektu.

Szczegóły dotyczące wybranych projektów na stronie internetowej: www.bo.slaskie.pl

Wyniki głosowania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim są już znane, tymczasem przed rybniczanami czas głosowania na projekty w ramach miejskiego Budżetu Obywatelskiego.  Mieszkańcy Rybnika będą mogli oddać swój głos na jeden projekt ogólno- miejski oraz jeden projekt lokalny (dzielnicowy). Do głosowania dopuszczono 10 projektów ogólnomiejskich i 41 projektów lokalnych (dzielnicowych).