Krapkowice: Ruszyły wypłaty dodatków węglowych

Pierwsze dodatki węglowe przyznane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach trafiły na konta mieszkańców w środę i czwartek. Świadczenia otrzymało 220 rodzin na łączną kwotę 660 000 zł. Kolejne transze wypłacane będą dwa razy w tygodniu. Wnioski rozpatrywane są według kolejności złożenia.

Prace zostały spowolnione zmianami w przepisach, jakie weszły w życie 20 września. Podstawową zmianą jest wprowadzenie zasady „jeden dodatek na jeden adres zamieszkania”.

Oznacza to, że jeśli kilka rodzin deklarujących odrębne gospodarowanie złożyło wnioski na ten sam adres zamieszkania, to świadczenie otrzyma wnioskodawca, który złożył wniosek jako pierwszy. Przed przyznaniem dodatku węglowego trzeba zatem dokonać analizy komu z wnioskodawców świadczenie przysługuje. Weryfikowane są także niezgodności dotyczące miejsca zamieszkania i składu rodziny. Ustawodawca przewidział możliwość porównywania informacji zawartych w bazie danych tutejszego Ośrodka, jak również zawartych w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach.