W Rybniku włączają kulturalne ogrzewanie

Rosnące koszty energii i zjawisko ubóstwa energetycznego wśród mieszkańców było tematem spotkania dyrektorów instytucji kultury z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Zastanawiano się nad scenariuszami, które będzie można wdrożyć – zwłaszcza w ramach działań lokalnych. Mówi Agnieszka Skupień z urzędu miasta w Rybniku.

Inicjatywą  pod hasłem „Ogrzej się z kulturą” chcemy zapobiegać wykluczeniu społecznemu i przypomnieć mieszkańcom, że te instytucje są dla nich, przełamywać bariery i zachęcać do odwiedzenia placówek – dodaje Skupień.

Projekt ma także celu wykorzystanie przestrzeni rybnickich instytucji kultury do walki z ubóstwem energetycznym.