Miejskie przedszkola zostały doposażone

W 12 raciborskich publicznych przedszkolach realizowany jest projekt „Wysoka Jakość Edukacji w Mieście Racibórz” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przy wsparciu miasta. Bezpośrednimi beneficjentami projektu, na który pozyskaliśmy 1 mln 500 tysięcy złotych jest blisko 600 dzieci i 88 nauczycieli. Placówką, która pozyskała największe fundusze na realizację zadań związanych z pomocą psychologiczno – pedagogiczną jest Przedszkole Nr 23 im. Stefana Vajdy przy ulicy Mysłowickiej. Pozwoliło to na wyposażenie przedszkolnych sal w meble, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz zastosowanie nowych technologii.

Każda sala przedszkolna przeszła metamorfozę, dzięki realizowanemu projektowi nasze przedszkole zachwyca wszystkie dzieci. Gdy rozpoczął się rok szkolny, trafiało do mnie wiele pozytywnych informacji ze strony dzieci i ich rodziców – relacjonuje dyrektor Przedszkola nr 23 Judyta Kwaśnica.

Przedszkolne sale są przyjazne dzieciom i ich odpoczynkowi, są w nich wyciszające kąciki z materacami, lampkami, a także takie, które pozwalają na zabawę i wcielanie się w role społeczne: jest domek, poczta, sklepik, czy warsztat samochodowy. Wszystkie zakupione w ramach projektu zabawki mają na celu usprawnienie motoryki i wspierania ich podczas codziennych aktywności zabawowych.

Wyróżniającym elementem są także najnowsze technologie zastosowane w dwóch salach przedszkolnych. W jednej z sal zamontowany został Magiczny Dywan budzący ogrom dziecięcych emocji i uśmiechów. – Sama próbowałam i powiem, że jest to fantastyczny element zajęć i forma niezwykle rozwijająca i uatrakcyjniająca zajęcia –dodaje dyrektor placówki. Magiczny dywan spełnia oczekiwania dzieci oraz nauczycieli, chętnie korzystają z niego, bo jak mówi wychowawca jednej z grup, takie zabawy integrują i uczą.

W drugiej sali na piętrze, umieszczono tablicę multimedialną. Zastosowanie tej innowacyjnej technologii, to nowość w raciborskiej placówce. – Dzięki niej nauczyciele mogą czytelniej i dokładniej prezentować dzieciom treści, które chcą im przekazać w czasie zajęć – objaśnia koordynator projektu Barbara Kruppa. Do tablicy zakupiono również program do zajęć doskonalących koordynację ruchową dzieci. – Planowany jest również zakup innych programów, które jeszcze bardziej zaktywizują dzieci w wieku przedszkolnym – dodaje.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez realizację programu polegającego na rozszerzeniu oferty przedszkoli Miasta Racibórz. W ramach zadań projektowych Przedszkole Nr 23 realizuje dodatkowe zajęcia dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

– Zajęcia te pomogą wyrównać szanse edukacyjne dzieci. Bardzo nas cieszy, że projekt obejmuje również podnoszenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Za nami kilka szkoleń min. z terapii ręki, sprawnych dłoni oraz rozwijania kompetencji społeczno – emocjonalnych.  Projekt pozwolił również na podjęcie studiów logopedycznych przez jedną z nauczycielek – podaje dyrektor placówki.

Realizacja zajęć rozpoczęła się 7 września 2020 roku i trwa nadal. Dzieci chętnie uczestniczą w spotkaniach, a wyposażenie i pomoce dydaktyczne dostępne w przedszkolu pomagają w realizacji i uatrakcyjniają formę prowadzonych zajęć.