Tak ma wyglądać dworzec PKP w Oleśnie

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, oleski dworzec, zgodnie z zapowiedziami, przejdzie długo oczekiwaną, gruntowną modernizację. Przebudowa dworca będzie kompleksową modernizacją budynku. Zostanie on przystosowany do obowiązujących przepisów budowlanych oraz przeciwpożarowych. W ramach planowanej przebudowy dworca zakłada się dostosowanie obiektu do wymogów TSI-PRM (dostosowanie obiektu do potrzeb osób o ograniczonej mobilności), podniesienie atrakcyjności poprzez poprawę jego estetyki (m.in. renowację elewacji, pomieszczeń wewnątrz budynku, w szczególności tych związanych z obsługą podróżnych), poprawę bezpieczeństwa przebywania i użytkowania dworca, likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności pomieszczeń oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Na terenie dworca swoją siedzibę będą mieć, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Straż Miejska .