Można składać wnioski o niepotrącanie składek z wynagrodzeń

Osoby, które wykonują umowy – zlecenia na rzecz szeroko rozumianej kultury, będą mogły złożyć wniosek, by nie potrącać składek z ich wynagrodzeń. Dotyczy to umów zawartych lub aneksowanych między 1 stycznia a 31 marca 2021 roku i obejmuje składki za okres od stycznia do końca kwietnia 2021 roku. O szczegółach Beata Kopczyńska z ZUS w Rybniku.

Co istotne, aby skorzystać ze zwolnienia z naliczania  składek, przedmiot zawartej umowy musi być związany z działalnością twórczą, artystyczną,  techniczną, usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, usług w zakresie architektury lub usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu.

Wnioski o zwolnienie z obowiązku naliczania składek (druk RZN) można składać do ZUS tylko elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. O złożeniu wniosku trzeba też poinformować zleceniodawcę. Składki nie będą zapisane na koncie ubezpieczonego, ale zachowa on prawo do bezpłatnej opieki medycznej.