Koniec prac przy budowie sieci sanitarnej w Krzanowicach

Dobiega końca kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Krzanowicach. Inwestycja realizowana jest przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. – Wszystkie kolektory oraz niezbędne urządzenia zostały już wybudowane i jeszcze w tym roku mieszkańcy będą mieli możliwość podłączenia się do sieci – informuje burmistrz miasta Andrzej Strzedulla.

Zmieniony został kierunek odpływu wód opadowych z części ulicy Mikołaja w celu lepszego odprowadzenia wody przy deszczach nawalnych. Wszystkie prace na ul. Rzecznej, Kościuszki i Słonecznej zakończą się do końca tego miesiąca.