Raciborski Bieg bez Granic – zmotoryzowani muszą liczyć się z utrudnieniami

Jutro (03.05) w Raciborzu rusza Bieg bez Granic. Z utrudnieniami muszą liczyć się zmotoryzowani. W godzinach 15:45 – 16:15 nastąpi zamknięcie odcinka ul. Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Zamkową do skrzyżowania z ul. Odrzańską.

Ruch uliczny będzie kierowany od ronda Zamkowego w stronę ul. Bosackiej, dalej ulicami, Fabryczną, Szkolną, Piaskową, i Kolejową, lub z ul. Bosackiej będzie można skręcić w ul. Piaskową, ul. Kolejową.

Start biegów towarzyszących rozpoczyna się o godz. 14:30 i przebiega wokół stadionu OSiR w Raciborzu. Wymaga zamknięcia tylko i wyłącznie ul. Zamkowej i ul. Brzozowej. Limit czasowy biegów towarzyszących wynosi 70 min. Maksymalnie o 15:40 ostatni biegacze muszą ukończyć wyścig.

Start biegu głównego rozpocznie się o godz. 16:00 (bieg na dystansie 10 km) i będzie przebiegał ulicami: ul. Zamkowa, ul. Armii Krajowej, ul. Odrzańska, ul. Chopina, ul. Gimnazjalna, Pl. Wolności, ul. Londzina, ul. Różyckiego, ul. gen. J. Dąbrowskiego, ul. Stalmacha, ul. Ogrodowa, ul. Karola Miarki, ul. Wojska Polskiego, ul. Nowa, ul. Mickiewicza, ul. Szewska, ul. Piwna, ul. Basztowa, ul. Drzymały, ul. Opawska, ul. Warszawska, ul. Wileńska, ul. Wojska Polskiego, ul. Nowa, ul. Mickiewicza, ul. Szewska, ul. Piwna, ul. Głowackiego, ul. Kolejowa, ul. Piaskowa, ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Odry, ul. Zamkowa.

W godzinach 14:15 – 16:00 – wyłączona będzie ul. Brzozowa do skrzyżowania z ul. Zamkową. Natomiast w godzinach od 10:30 – 18:40 wyłączona z ruchu będzie: ul. Zamkowa.

Zakończenie imprezy przewidywane jest na około godz. 18:30, ul. Zamkowa 4, Parking H2Ostróg.

W godzinach od 15.20 – 17:40 nastąpi wyłączenie z ruchu drogowego ulic:

Zamkowa, ul. Odrzańska, ul. Chopina, ul. Gimnazjalna, Pl. Wolności,
ul. Londzina, ul. Różyckiego, ul. gen. J. Dąbrowskiego, ul. Stalmacha, ul. Ogrodowa, ul. Karola Miarki, ul. Wojska Polskiego, ul. Nowa, ul. Mickiewicza, ul. Szewska, ul. Piwna, ul. Basztowa, ul. Drzymały, ul. Opawska, ul. Warszawska, ul. Wileńska, ul. Wojska Polskiego, ul. Nowa, ul. Mickiewicza, ul. Szewska, ul. Piwna, ul. Głowackiego, ul. Kolejowa, ul. Piaskowa, ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Odry,
ul. Zamkowa.

Rozpoczęcie czynności związanych z wprowadzeniem elementów infrastruktury potrzebnej do zrealizowania biegów towarzyszących nastąpi o godz. 14, a ich usunięcie zaplanowane jest na godzinę 16:00. Czynności związane z biegami towarzyszącymi związane są z ul. Brzozową.