Grupa RAFAKO zanotowała stratę za 2019 rok

RAFAKO podało wynik finansowy za ubiegły rok. W 2019 roku przychody ze sprzedaży GK RAFAKO osiągnęły poziom zbliżony do roku poprzedniego i wyniosły 1 245 mln zł, czyli o 23,9 mln zł mniej niż w 2018 roku. Największy udział w strukturze sprzedaży Grupy RAFAKO miały kontrakty na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno, budowę bloku kogeneracyjnego w Wilnie, budowę dwóch bloków parowych na wyspie Lombok (Indonezja), budowę gazociągu Goleniów-Płoty.

Grupa utrzymała swój poziom sprzedaży pomimo dużo niższych przychodów na kontrakcie Jaworzno 910MW, który dobiega końca. Na saldo pozostałej działalności operacyjnej znaczący wpływ miało dokonanie odpisów aktualizujących wartość należności od Spółki PBG S.A. wobec, której Sąd wydał postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego.