Walne zgromadzenie spółki zdecydowało o wypłacie dywidendy

Grupa Azoty ZAK wypłaci dywidendy akcjonariuszom. Do posiadaczy akcji trafi ponad 75 mln zł. Za jedną akcję akcjonariusze otrzymają 1,33 zł. Dzień dywidendy został ustalony na 14 lipca, a termin wypłaty dywidendy na 30 lipca 2020 roku. Na kapitał zapasowy spółka przeznaczyła ponad 50 milionów złotych.