Oficjalne otwarcie polderu Racibórz Dolny

Największy zbiornik przeciwpowodziowy Polsce jest już gotowy. Dzisiaj (30.06) w obecności władz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz głównego wykonawcy firmy Budimex, odbyło się oficjalne przecięcie wstęgi, symbolizujące zakończenie prac związanych z budową zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny dla górnego biegu Odry. Zbiornik ma pojemność 185 mln m³ i będzie uruchamiany podczas dużych wezbrań, gdy przepływ wody wyniesie 1200 m³/sek. W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczył m.in. Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

– Instalacja została zaprojektowana jako polder, czyli suchy obiekt, który będzie wypełniany wyłącznie w przypadku powodzi.  W przyszłości ma on zostać przekształcony w zbiornik mokry – mówi Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

– Zbiornik Racibórz Dolny posiada sześć grodzi, każda waży 7,5 tony, ich praca odbywa się mechanicznie oraz automatycznie – tłumaczy Roman Głowaczewski, ekspert w firmie AECOM.

– Wybudowanie zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu to wyjątkowa inwestycja. Zapewnia bezpieczeństwo milionom ludzi i setkom miejscowości z Wrocławiem włącznie – wyjaśnia poseł Adam Gawęda.

– Stoimy na tle gotowej budowli, która chroni ludzi, ale ja zawsze patrzę dalej, jestem strategiem i trzymam kciuki za to , że uda nam się przygotować w najbliższych latach zgrabną koncepcję z udziałem innych funkcji na tym zbiorniku – tłumaczy Gabriela Tomik, pełnomocnik ds. współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w MGMiŻŚ.

Zbiornik Racibórz Dolny to największa inwestycja hydrotechniczna w Polsce. Do budowy wykorzystano ponad 6,8 mln ton ziemi, którą pomieściłoby łącznie 130 960 wagonów towarowych. Tak długi pociąg w linii prostej prowadziłby z Raciborza aż do Madrytu

W momencie nadejścia fali polder będzie piętrzył wodę, zabezpieczając obszar około 600 km² od Raciborza przez Kędzierzyn-Koźle, Brzeg, Opole, Oławę, aż po Wrocław, chroniąc przed żywiołem blisko 2,5 miliona mieszkańców.

Prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie 2017 roku i trwały blisko 30 miesięcy. Przebudowa zbiornika Racibórz Dolny została zlecona przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Wartość prac budowlanych zrealizowanych przez Budimex to 672 mln zł netto. Budżet przedsięwzięcia pochodzi ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, Unii Europejskiej, Budżetu Państwa oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.