Zwolnij w Krzyżanowicach

speed

Noga z gazu w Krzyżanowicach. Trzy tablice zakupione przez gminę zostały zamontowane na drodze krajowej nr 45, w obszarach zabudowanych w miejscowościach: Bieńkowice, Tworków i Krzyżanowice. Wczoraj Przedstawiciele Urzędu Gminy w Krzyżanowicach, policjant drogówki oraz przedstawiciel GDDKiA dokonali sprawdzenia sposobu instalacji tablic wyświetlających prędkość pod kątem zgodności z projektem docelowej organizacji ruchu drogowego.

Kierujący przekraczający dopuszczalną prędkość jazdy będą o tym informowani poprzez wyświetlenie napisu: “zwolnij” oraz wskazanie dopuszczalnej prędkości jazdy. Funkcjonowanie tablic ma na celu zachęcenie kierujących, którzy często nawet nieświadomie przekraczają prędkość, do przestrzegania obowiązujących ograniczeń.

Jak podaje raciborska policja – urządzenia posiadają możliwość gromadzenia danych dotyczących zarejestrowanych przekroczeń prędkości, ze wskazaniem dokładnego czasu. Ta zaleta może stać się podstawą do dokonywania w tych miejscach pomiarów prędkości przez policjantów.