Podliczanie łagodnej zimy

maszyny

Urząd Miasta w Raciborzu sumuje wydatki po mijającej, łagodnej zimie. Prezydent Raciborza Mirosław Lenk tłumaczy, że trudno jest określić, ile poszło na zimowe utrzymanie dróg i chodników w mieście bo przetarg na tego typu usługi powiązany był z pozostałymi zadaniami związanymi z utrzymywaniem czystości i porządku. Brak konkretnych kwot nie zmienia faktu, że udało się zaoszczędzić pieniądze, które wydane mogły być na materiał do odśnieżania.

Urząd rozlicza się z kontraktu w skali rocznej. Oznacza to, że środki które udało się zaoszczędzić teraz trzeba będzie wydać np. w listopadzie i grudniu 2014 roku, gdyby przyszła ostra zima.

Pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego zamiast odśnieżania mieli zlecone inne zadania m.in. uporządkowanie parków. Prowadzone były prace, które zwykle wykonywane są wiosną czy jesienią, a teraz podczas łagodnej aury możne było je wykonać zimą.