Zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym. Jest drożej

009671918
Podwyżka stawek za udostępnienie materiałów kartograficznych czy geodezyjnych to najważniejsza zmiana wprowadzonej przed tygodniem nowelizacji ustawy o prawie geodezyjnym i kartograficznym. Zmieniają się też przepisy, które mają wpłynąć na likwidację barier w procesie inwestycyjnym.

Osoby korzystające w ostatnim czasie z wydziałów geodezji przeżywają niemałe zaskoczenie, kiedy dochodzi do płatności. Z nowej ustawy wynika m.in, że podstawowe stawki za wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów wynoszą 140 i 150 zł, podczas gdy dotychczas było to 120 zł. Sam wypis to opłata w wysokości 40 zł za dokument elektroniczny i 50 zł za papierowy. Wcześniej było to 12 zł za wypis obejmujący jedną działkę i 6 zł za każdą następną.


-wyjaśnia Marek Najgebauer, geodeta powiatowy. Nowelizacja ustawy o prawie geodezyjnym i kartograficznym jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r. Trybunał uznał wtedy między innymi, że opłaty powinny być ujednolicone i wynikać z ustawy.