Chodniki za ponad 400 tysięcy, aby poprawić bezpieczeństwo

droga

Piesi będą mogli chodzić bezpieczniej. Powiat krapkowicki realizuje inwestycje związane z budową chodników w Walcach, Brożcu i Racławiczkach. Koszt wszystkich zadań to ponad 400 tysiecy złotych.

Budowa chodników współfinansowana jest przez samorządy gminne. W Walcach na odcinku 445 metrów położona zostanie kostka brukowa. Drugie działania na terenie tej gminy dotyczy budowy chodnika dla pieszych przy ulicy Rafała Urbana w Brożcu na odcinku 242,00 metrów. Koszt zadania to 111 793,47 złotych brutto

-mówi Aleksander Gacek z Wydziału Inwestycji i Mienia w krapkowickim starostwie. Nowy ciąg pieszy powstaje także w gminie Strzeleczki. W miejscowości Racławiczki chodnik zostanie zbudowany na długości 291 metrów. Koszt zadania to 154 897,36 złotych brutto