Zmiany na najważniejszych stanowiskach w Gorzowie Śląskim

Gorzów Śląski w powiecie oleskim ma nowego sekretarza i wiceburmistrza. Zajmującego te stanowiska Tomasza Olejnika zastąpili odpowiednio Marcin Grabowski i Michalina Stelmach.

Takie decyzje podjął nowy burmistrz Gorzowa Śląskiego – Rafał Kotarski.

 

Oprócz pełnionej funkcji sekretarza, Marcin Grabowski jest kierownikiem referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego, a wiceburmistrz Michalina Stelmach zajmuje także się promocją i współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Burmistrz zapowiada, że wspomniana reorganizacja przyniesie oszczędności.

Tomasz Olejnik, dotychczasowy sekretarz, został przeniesiony do referatu gospodarki komunalnej.