Na budowie obwodnicy Olesna układane są pierwsze warstwy konstrukcji drogi

FOT: GDDKiA Opole

Rozpoczęto prace przy układaniu masy bitumicznej na obwodnicy Olesna. Opolski oddział GDDKiA zaawansowanie prac przy budowie obwodnicy Olesna ocenia na poziomie około 24 procent.

Trwają roboty ziemne w zakresie realizacji wykopów, nasypów oraz wzmocnienia podłoża drogi. Realizowana jest pierwsza warstwa w zakresie warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni. Do końca bieżącego roku wykonawca planuje wbudować jeszcze 35 tysięcy ton mieszanek mineralno-bitumicznych na kilku najbardziej zaawansowanych odcinkach.

Obecnie warunki atmosferyczne pozwalają na całej długości zadania prowadzić roboty budowalne zarówno w zakresie obiektów inżynieryjnych, jak i części drogowej.

Inwestycja ma być zakończona już pod koniec przyszłego roku.