Złóż wniosek o emeryturę z datą wsteczną

Podczas pandemii wiele osób osiągnęło wiek emerytalny, a jednocześnie miało trudności ze złożeniem wniosku o przyznanie i wypłatę emerytury. Czy to oznacza, że straciły czas i pieniądze? Niekoniecznie, bo ZUS może wyliczyć świadczenie z datą wsteczną. O szczegółach mówi Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Ponadto będzie to możliwe tylko, gdy konkretna osoba tego zażąda w formie oświadczenia.

– Pamiętajmy, że taką opcję mają wyłącznie te osoby, które wiek emerytalny osiągnęły przed ogłoszeniem pandemii lub w jej trakcie i z jej powodu, do tej pory nie złożyły wniosku
o przyznanie świadczenia – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Opolszczyźnie i dodaje: – Osoba, która zdecyduje się złożyć taki wniosek powinna do niego dołączyć oświadczenie i wyraźnie w nim zaznaczyć, że chce, by emerytura była przyznana lub przeliczona z datą wsteczną. Przygotowaliśmy wzór takiego oświadczenia dla naszych klientów. To formularz
o symbolu „ZUS ERO”, a jest dostępny we wszystkich placówkach i do pobrania na stronie internetowej ZUS w zakładce „Wzory formularzy”.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.374, 567 i 568) nie przewiduje możliwości wskazywania daty, od której osoba uprawniona mogłaby żądać  ustalenia lub ponownego ustalenia wysokości świadczenia.

Warto pamiętać, że wypełniając wniosek nie należy wskazywać konkretnego terminu, od którego ma zostać przyznana lub przeliczona emerytura. ZUS po złożeniu wniosku i oświadczenia ERO przyzna lub przeliczy emeryturę od dnia, od którego powstało prawo do świadczenia. Natomiast na  pewno nie wcześniej niż od 1 marca ubiegłego roku – zastrzega Sebastian Szczurek Ustawa nie pozwala na dowolne wybieranie terminu, dlatego należy korzystać z gotowych formularzy ZUS, żeby uniknąć błędu – wyjaśnia rzecznik.