Rybnik w czołówce miast w programie Czyste Powietrze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Polskim Alarmem Smogowym opublikowały ranking pokazujący aktywność gmin w programie „Czyste Powietrze”.  Spośród prawie 2,5 tysiąca polskich miast to Rybnik złożył najwięcej wniosków w programie „Czyste powietrze”. Od początku funkcjonowania programu mieszkańcy złożyli ponad 3 tys. wniosków.

W rankingu na poziomie wojewódzkim najlepiej wypadło Śląskie.

– Widać, że świadomość problemu smogu, o jakiej mówi się w Rybniku od lat, przekłada się na aktywność mieszkańców w wymianie kotłów. Również poza granicami miasta. To szczególnie istotne, ponieważ Śląsk jest regionem, w którym uchwała antysmogowa wprowadzająca zakaz użytkowania „kopciuchów” zacznie obowiązywać już za niecałe 100 dni – podkreśla lider Polskiego Alarmu Smogowego Andrzej Guła.

W opublikowanym rankingu Rybnik znalazł się, zajmując 23 miejsce, w pierwszej trzydziestce miast w Polsce pod względem ilości wymienionych kotłów na 1000 budynków jednorodzinnych. W dużej mierze jest to zasługa działającego w mieście punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze Rybnik”, w którym rybniczanie, mierzący się z zamiarem wymiany źródła ciepła uzyskują profesjonalną i kompleksową pomoc w składaniu  wniosku o dofinansowanie.

– Ranking pokazuje, że wymiana kotłów idzie szybciej w tych miejscowościach, gdzie gminy aktywnie zachęcają mieszkańców do skorzystania z programu. Przykładem jest przywołany już Rybnik. Od początku funkcjonowania programu złożono tam aż ponad 3 tys. wniosków. Najwięcej w całym programie – dodaje przedstawiciel Polskiego Alarmu Smogowego.

– Od początku trwania Programu Czyste Powietrze do pierwszych dni września bieżącego roku złożonych zostało 3538 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika, z czego w 3370  wniosków dotyczyło zakupu i montażu źródła ciepła zgodnego z wymaganiami programu – precyzuje Jacek Chołuj, główny specjalista w Wydziale Inwestycji, odpowiedzialny m.in. za kwestie związane z poprawą jakości powietrza w mieście.

Opublikowany ranking oparty jest o liczbę wniosków złożonych w gminie i liczbę budynków jednorodzinnych. Ranking, przygotowany na bazie liczby wniosków przyjętych w II kwartale 2021 roku, powstał przy współpracy NFOŚiGW, PAS i Banku Światowego. Jego celem jest motywowanie gmin do większej aktywności w zakresie zachęcania mieszkańców do wymiany kopciuchów.

Program „Czyste Powietrze”, którego wartość szacuje się na ponad sto miliardów złotych, ma na celu wymianę nieefektywnych urządzeń grzewczych oraz przeprowadzenie termomodernizacji w trzech milionach budynków jednorodzinnych. Program wspiera wdrażanie uchwał antysmogowych, które zakazują użytkowania pozaklasowych urządzeń grzewczych.