Zielone światło dla remontu drogi w Borucinie

Jest szansa na remont powiatowej drogi w Borucinie. Inwestycja została ujęta na liście przyszłorocznych inwestycji rekomendowanych przez wojewodę śląskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Remont przeprowadzą wspólnie, gmina Krzanowice oraz Powiat Raciborski. Mówi burmistrz Krzanowic Andrzej Strzedula.

Zadanie będzie prowadzone od ul. Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic.

Inwestycja zaplanowana jest na drugi kwartał przyszłego roku.