Duże zainteresowanie konsultacjami

Konsultacje telefoniczne z ekspertami ZUS cieszą się dużym zainteresowaniem klientów. Dzwonią osoby nie tylko z terenu działalności rybnickiego ZUS, ale z różnych stron Polski, a nawet z Chicago. Dlatego też Oddział ZUS w Rybniku postanowił uruchomić kolejne dyżury telefoniczne, które odbywać się będą w terminach od 30 listopada do 4 grudnia. Beata Kopczyńska z ZUS w Rybniku.

Dyżury odbywać się będą pod nr telefonu 727 690 825  w godzinach od 10.00 do 13.00 w tematach:

– 30 listopada – Kompletowanie dokumentacji do wniosków emerytalno-rentowych

– 2 grudnia – Funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych dla płatników składek i ubezpieczonych

– 3 grudnia – Ustalanie wysokości emerytury dla osób z rocznika 1953 w związku ze zmianą ustawy o emeryturach i rentach

 – 4 grudnia – Zasiłki chorobowe w okresie pandemii.