Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. z nowym sprzętem

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. mogą już korzystać z nowego sprzętu do prowadzenia diagnozy i terapii metodą Tomatisa zakupionego w ramach projektu „SłuchaMY rozumieMY działaMY” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2019 r. i zakończy się 30 czerwca 2021 r. W jego ramach uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Zespole Placówek Szkolno–Wychowawczo–Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim mogą zupełnie bezpłatnie skorzystać z dedykowanych dla nich form wsparcia współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jedną z form pomocy jest innowacyjny system do treningu uwagi słuchowej, oparty o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa.
To kompleksowe rozwiązanie, które pozwala prowadzić skuteczną terapię audio-psycho-lingwistyczną. Ma też zastosowanie m.in. w terapii trudności szkolnych, takich jak: dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia; terapii osób z zespołem Downa, zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD czy mózgowym porażeniem dziecięcym. Wspomaga umiejętność uczenia się, naukę języków obcych, jest także wsparciem konkretnych sprawności i obszarów funkcjonowania młodego człowieka. Dzięki projektowi ZPSWR właśnie wzbogacił się o sprzęt o nazwie „Uwaga słuchowa pro”, który pozwala nie tylko zdiagnozować, ale też prowadzić terapię metodą Tomatisa.

Uczniowie uczestniczący w projekcie (75 osób) biorą też udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz treningu umiejętności społecznych. Zajęcia są prowadzone przez wysoko wyszkoloną kadrę. W sumie zrealizowanych ma zostać 1900 godzin zajęć specjalistycznych, wyrównawczo-dydaktycznych i korekcyjno-kompensacyjnych uzupełniających ofertę placówki, jako wsparcie dla uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami. Dodatkowo 32 nauczycieli ZPSWR zostało objętych szkoleniami, m.in. z zakresu metody Tomatisa i treningu umiejętności społecznych w celu jeszcze skuteczniejszego prowadzenia procesu indywidualizacji i podnoszenia kompetencji społecznych uczniów.

Całkowita wartość projektu to 300 000,00 zł. w tym: 270 tys. zł to dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa. Resztę stanowi niepieniężny wkład własny Powiatu.