Nie będzie instalacji zgazowywania podkładów kolejowych

Radni Pszowa podjęli decyzję. Na terenie miasta nie powstanie instalacja zgazowywania podkładów kolejowych. Radni rozpatrywali możliwość lokalizacji tego typu instalacji w mieście. Ponad półroczny czas był niezbędny do przeprowadzenia dodatkowych konsultacji, tak aby móc jak najbardziej szczegółowo zapoznać się z tematem funkcjonowania takich instalacji. Wzięto pod uwagę między innymi aspekt środowiskowy i społeczny.

Pomimo informacji, że przy zachowaniu pełnych rygorów technologicznych instalacja taka jest instalacją bezpieczną dla ludzi i środowiska radni uznali, że ewentualne odstępstwa od rygorów technologicznych czy awaria instalacji mogłaby potencjalnie mieć wpływ na otoczenie.
Mając na uwadze zgłaszane opinie mieszkańców i prowadzone z mieszańcami rozmowy, a także powyższe wątpliwości, radni podjęli decyzję o odstąpieniu od rozmów z inwestorem.