Zasiłek opiekuńczy dla rodziców ponownie wydłużony. Nawet przy otwartych placówkach oświatowych

Do 24 maja rodzice mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który przysługuje za dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem. O szczegółach mówi Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Na stronie internetowej ZUS udostępnił nowy wzór oświadczenia. Rodzic może tam zaznaczyć, że podjął decyzję o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem mimo otwarcia placówki oświatowej.

ZUS przypomina też, że podstawą do wyliczenia i wypłaty zasiłku opiekuńczego jest dostarczenie oświadczenia. By otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u swojego płatnika składek czyli pracodawcy bądź zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Osoby, które złożyły już oświadczenie do wypłaty tego zasiłku według poprzedniego wzoru, nie muszą go składać ponownie według nowego wzoru. Na jego podstawie otrzymają zasiłek za wskazany w oświadczeniu okres.