Miliony na drogi rolne

Urząd marszałkowski w Opolu przeznaczy w tym roku ponad 4 miliony złotych  na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do ewidencji gruntów. Mówi wicemarszałek województwa Stanisław Rakoczy.

Zarząd województwa zadecydował o przyznaniu dotacji na 24 zadania związane z budową i przebudową dróg.

Najwięcej środków na budowę dróg rolnych powędruje do powiatu oleskiego, opolskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego. Od 1999 roku, czyli od chwili powstania samorządu województwa, z pieniędzy pochodzących z opłat za grunty rolne, udało się zbudować lub przebudować już ponad 500 km dróg dojazdowych do pól w całym regionie.

 

 

Mat: OUM