Zakończył się remont ul. Raciborskiej w Bełsznicy i Gorzycach

Powiat wodzisławski zakończył pierwszą dużą inwestycję w tym roku. To modernizacja kolejnego odcinka ul. Raciborskiej w Gorzycach i Bełsznicy.  Powiat już stara się o dofinansowanie kolejnego odcinka ul. Raciborskiej. Przebudowa kolejnego odcinka ul. Raciborskiej – o ile dojdzie do skutku – ze względu na zakres i koszt planowana jest w cyklu dwuletnim (2021-2022). Modernizacja ma objąć prawie dwukilometrowy fragment od miejsca zakończenia tegorocznego etapu inwestycji w Bełsznicy aż do skrzyżowania z ul. Sportową w Rogowie.

W ramach zadania przewidziano obok kompleksowej przebudowy drogi również budowę i przebudowę chodników, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, renowację i przebudowę murów oporowych, przebudowę sieci elektroenergetyczne oraz wykonanie zatoki autobusowej. Szacowany koszt to 13,5 mln zł.

Tegoroczna inwestycja była znacznie tańsza. Jej koszt wyniósł ostatecznie ponad 5,5 mln zł. Dzięki temu całkowicie zmodernizowany został kolejny prawie półtorakilometrowy odcinek równej jak stół jezdni wraz z infrastrukturą techniczną, chodnikami oraz ścieżką rowerową. Inwestycja w połowie została sfinansowana dzięki dotacji z Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych. Drugą połowę sfinansowały wspólnie samorządy Powiatu Wodzisławskiego oraz Gminy Gorzyce.