Powiat kędzierzyńsko-kozielski utrzymał pozycję w rankingu

Powiat kędzierzyńsko-kozielski najbardziej rozwojowy na Opolszczyźnie i drugi w kraju. Samorząd utrzymał swoje miejsce z 2018 roku zdobywając drugą lokatę w kraju i pierwszą w województwie opolskim. Wyniki rankingu zaprezentowano w Ossie pod Warszawą na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich z udziałem samorządowców z całego kraju. Statuetki w imieniu starosty powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Małgorzaty Tudaj odebrał wicestarosta Józef Gisman.

– Ranking powstawał jeszcze w latach 90-tych, wtedy kiedy starostowie odbierali pierwsze laptopy ze Związku Powiatów Polskich, kiedy właściwie startowała informatyzacja, wtedy też ruszył nasz ranking właśnie przez Internet – wspomina Rudolf Borusiewicz.

Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Lista laureatów w podziale na poszczególne kategorie przedstawia się następująco:

Powiat Drawski w kategorii: powiaty do 60 tys. mieszkańców

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w kategorii: powiaty do 120 tys. mieszkańców

Powiat Poznański w kategorii: powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców

Miasto Legnica w kategorii: miasta na prawach powiatu

Miasto Bolesławiec w kategorii: gminy miejskie i miejsko-wiejskie

Miasto Płońsk w kategorii: gminy miejskie i miejsko-wiejskie

Miasto Stronie Śląskie w kategorii: gminy miejskie i miejsko-wiejskie

Gmina Kobylnica w kategorii: gminy wiejskie